FRÅGEFORMULÄR GÄLLANDE VENTILATIONSARBETET

Ventilationsarbetet är avslutat och fastigheten ska nu ha bra ventilation. Ett frågeformulär kommer att delas ut till samtliga boende inom kort med syfte att fånga upp ev. anmärkningar och felaktigheter som behöver åtgärdas.

STÄDNING OCH GOLVBRUNNAR I KÄLLARFÖRRÅD

Det kommer att sopas mellan förråden, ingenting får stå utanför boxarna. Du som har golvbrunn inne i ditt låsta förråd ombeds att fylla på med vatten då och då, om de blir torra uppstår dålig lukt.

LJUS I JULETID

Påminnelse – lämna inte tända ljus och att kolla batterierna i era brandvarnare!

CONTAINER EFTER JUL

En container kommer att beställas efter jul- och nyårshelgerna för julgranar och annat.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen