HASP PÅ BALKONGDÖRRAR

I enlighet med Boverket byggregler och krav på barnsäkerhet så har alla balkongdörrar försetts med säkerhetsbeslag/spärranordning vid övre delen av dörren. Denna kan öppnas vid behov av vuxen.

VALBEREDNING OCH ÅRSSTÄMMA

Årsstämman planeras till första veckan i juni. Om intresse finns att bli invald i styrelsen kan Valberedningen kontaktas på: valberedning.brfmariedal@gmail.com
Valberedningen består av Sven-Åke Kling och Jim Gunnarsson.

MOTIONER 1 APRIL

Motioner ska vara inlämnade senast den 1 april.