COM HEM – PÅMINNELSE ATT ANALOG TV UPPHÖR DEN 8 SEPTEMBER
Se informationsblad på anslagstavlan i källaren, analog tv upphör den 8 september.

CYKELSTÄLL
Vi har tidigare meddelat att cykelställ ska ses över p g a cykelkaos på gården. Dock ligger det till så att inför relining av avloppsrör våren 2021 kommer bodar för dusch/ toa att sättas upp mot husfasaden för att kopplas in mot befintligt avlopp. Det är därför ingen idé att köpa in nya cykelställ då dessa ska skruvas in i markplattor och sen måste flyttas undan/skruvas loss för att göra plats till bodarna. Vi väntar därför med detta till försommaren 2021 när bodarna tagits bort.

UPPRENSNING OCH MÄRKNING CYKLAR INNAN 6 SEPTEMBER!
Alla cyklar på gård och i källare kommer att märkas upp med plastband. De cyklar som inte har borttagna plastband senast den 6 september kommer att forslas bort.

GÅRDEN
För att göra gården ännu finare har vi i samråd med SBCs trädgårdsmästare beställt och fått utfört plantering av nya växter i lilla hörnan till höger om pergolan. Samt även planterat några plantor lavendel vid mittengången vid parkering/källartrapp där det var nedslitet.