UPPDATERING RELINING AV AVLOPPSRÖR

  • Tillfälliga avloppsrör är nu installerade i källaren, tänk på att inte spola ner otillåtet avfall, med risk för stopp/läckage i avloppsrören!
  • Hissar kan behövas stängas av, information om när och hur länge kommer att sättas upp i förväg
  • Fortlöpande information om relingen sätts upp av Re.new

MOTIONER OCH STÄMMA

  • Motioner ska vara inlämnade senast den 15 april via styrelsebrevlådan eller e-post till info@mariedal1916.se
  • Årsstämma är planerad till vecka 24, runt den 14-17 juni

HYRESHÖJNING FÖR HYRESGÄSTERNA

Föreningens 7 hyresgäster har fått en höjning av hyran från den 1 april i år med 0,75% samt med 1.25% från den 1 januari 2022. Höjningen följer den allmänna höjningen på orten samt MKBs avtal.