Föreningen står inför kraftigt ökade kostnader i form av framförallt ökade räntekostnader, el- och fjärrvärmekostnader men även i form av generella kostnadsökningar med anledning av den ökade inflationen.

Eftersom våra intäkter i stort sett uteslutande består av avgiften så har vi inte så många andra alternativ till att möte dessa kostnadsökningar än att höja avgiften med 10% per 1 januari 2023. Ytterligare kostnadsökningar kan inte uteslutas då de ökade kostnaderna vida överskrider denna avgiftshöjning. Styrelsen ser självfallet över möjliga kostnadsbesparingar för att undvika ytterligare avgiftshöjningar.

Vad gäller det senare är det viktigt att vi alla gemensamt hjälps åt för att hålla nere föreningens kostnader så gott det bara går så att vi på så sätt kan undvika eller minimera ytterligare avgiftshöjningar. Tips på minskad energiförbrukning har separat delats ut till alla medlemmar i föreningen.