Hyresförhandling med Hyresgästföreningen för föreningens 7 hyresrätter är avslutad och landade i 5 % höjning. Höjningen följer hyror på orten samt MKBs höjning.