Det känns att det kommer att bli ett intensivt år för samtliga i huset när vi har en omfattande byggtid framför oss. Möte med Darjac Fastigheter är inbokat och vi återkommer i nästa månadsbrev med information ang vindsbygget och tidplan.

Någon dag under vecka 4 kommer vi att ”klippa upp” de vinds- och källarförråd som inte är märkta med föreningens markering, så det är hög tid att markera sitt förråd om det inte redan är gjort!

Det blev problem med föreningens restavfall då VA syd inte kunde komma och hämta soporna p.g.a. all snö och is, men de flesta i huset hade överseende med detta och förstod att vädrets makter inte är något som vi rår på.

GROVSOPOR… gång på gång har vi påtalat att all typ av grovsopor måste man själv se till att forsla bort till närmsta sopstation, ändå så finns det personer i vårt hus som inte vill kännas vid detta utan bär in hela granar och andra typer av grovsopor i miljöhuset och begär att någon annan ska forsla bort detta till dem. Värt att poängtera är att varken VA syd eller IL recycling tar detta med sig.
INGA SOPOR FÅR STÄLLAS PÅ GOLVET UTAN ALLT SKA NER I RESPEKTIVE KÄRL.