Vi uppmuntrar åsikter och synpunkter! De postas, påskrivet med namn, i styrelsebrevlådan, Kilian Zollsgatan 4 A.

När det gäller ändring av kodsystemet inväntar vi offerter. I början på nästa år planerar vi att påbörja arbetet.

Vi planerar att sätta upp en infartsgrind till gården, för öka säkerheten för vårt hus, och tittar på olika lösningar.

Föreningen kommer att teckna en kollektiv bostadsrättsförsäkring som ska gälla fr o m den. 1 januari 2012. Mer information kommer att delas ut till varje hushåll.