Då var det tid för vår årliga föreningsstämma igen. Den här gången har vi valt att förlägga stämman på Kockum Fritids anläggning onsdagen den 23 maj kl. 19.00. Motioner till stämman ska vara inlämnade senast den 13 april, de lämnas i föreningens postlåda på Kilian Zollsgatan 4 A.

Styrelsen önskar alla medlemmar hjärtligt välkomna till detta möte!

Vi vill passa på att påminna boende i huset att hämta ut sina taggar till nya passersystemet vid portarna. Taggarna kommer även att anpassas till grinden på baksidan av huset. Kontakta styrelsen för utlämning av taggar.