Föreningens årsstämma äger rum tisdag den 27 maj kl. 19.00. Motioner inför stämman ska lämnas in till styrelsebrevlådan, Kilian Zollsgatan 4 A, senast fredag den 11 april.