Välkommen till föreningens årsstämma tisdag den 27 maj 2014 kl. 19.00, förlagd till Tuppens Servicecenter, Tessins väg 10.

För medlemmar i föreningen som är bortresta eller hyr ut i andra hand, vänligen hör av er till föreningens emailadress på hemsidan så skickar vi dagordning och årsredovisning.

Kaffe serveras i samband med mötet.

Välkomna!

Styrelsen