Avloppsrör källare

Inom den närmaste tiden kommer delar av avloppsrören i källaren att bytas ut p.g.a. rostangrepp.

Skador på dörrar

Samtliga vita dörrar i källaren ska bytas ut eftersom de skadades i samband med översvämningen i höstas. När detta blir av vet vi inte i nuläget.

OVK

I början av 2015 kommer sotarna på besök till vår fastighet. OVK genomförs vart 6:e enligt lag. Anslag kommer att sättas upp i början av nästa år gällande information för genomgång av varje lägenhet.

Juletid!

Så här i juletid vill vi skicka en uppmaning till samtliga grannar i huset. HA KOLL PÅ ERA LEVANDE LJUS I LÄGENHETEN.