På onsdag, den 14 oktober, kommer en besiktningsman att titta på alla nya lägenhetsdörrar. Eventuella målningsmissar, vilket några hört av sig om, kommer att antecknas för att sedan kunna åtgärdas.

Besiktningsmannen har önskat kunna öppna dörrarna för att kontrollera upphängning och utseende på insidan. Detta var ingenting vi eller entreprenören tänkte på från början. Entreprenörens förslag var att alla lägenheter skulle få en lapp att själva fylla i om det var något på insidan de inte var nöjda med. Styrelsen har dock valt att följa besiktningsmannens råd.

För er som inte kommer vara hemma på onsdag går det bra att lämna en nyckel till besiktningsmannen, som tillsammans med styrelseledamot kommer att finnas i styrelserummet i källaren (mellan Kilian Zollsgatan 2 B och 2 D), från kl. 07.00-08.00 den 14 oktober. Hur nyckeln sedan återlämnas får du själv vara med och avgöra.

Ovan är i enlighet med information som delats ut till alla lägenheter genom ett papper i tidningsstället.

Vi hoppas att så många dörrar som möjligt kommer att kunna kontrolleras även på insidan.

Vi ber om ursäkt för att vi inte hade detta klart för oss från början, eftersom vi med er tillåtelse kunnat använda de nycklar som målarna hade, men som nu lämnats tillbaka.

Styrelsen