välkomnar Dig

Månad: april 2016

Parkeringsplats på gården – nya besked

Styrelsen har, som tidigare aviserats, beslutat att parkeringsplats nr 5 på gården ska säljas. Den planerade försäljningen nu i vår har dock, efter styrelsebeslut, ställts in. Detta med anledning av styrelsens önskan att se över den juridiska konstruktionen såvitt gäller sättet på vilka parkeringsplatserna är överlåtna.

Kortfattat har parkeringsplatserna, sedan föreningen bildades, överlåtits med nyttjanderätt i analogi med bostadsrättslagen (separata ”avtal om bostadsrätt” har tecknats med förvärvarna). Med denna avtalskonstruktion uppstår dock flertalet svårlösliga frågor om rättigheter och skyldigheter som ”ägare” av en parkeringsplats. En tanke styrelsen har är att tillsammans med de som nu ”äger” en parkeringsplats skriva nya avtal, som i stället grundas i arrendelagen (kap. 12 jordabalken). Genom detta är det styrelsens förhoppning att olika frågor, om t.ex. rätt till överlåtelse och andrahandsuthyrning av parkeringsplatsen och reglering av årsavgift, kan redas ut på ett för alla tillfredsställande sätt. Huruvida så är möjligt/lämpligt håller nu på att utredas närmare.

Först när detta är klart kommer föreningen att ”sälja” parkeringsplats nr 5. På så sätt kommer också ”köparen” av den platsen kunna känna sig säker på vad hen investerar i, vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med investeringen samt eventuella risker med ”köpet”.

Till dess kommer parkeringsplats nr 5 att hyras ut. Eftersom medlemmarna nyligen haft möjlighet att anmäla intresse, och många gjorde så (i samband med uthyrningen av handikapplatsen), kommer plats nr 5 att lottas ut bland de som anmälde intresse senast och som fortfarande är intresserade. Detta med motiveringen att dessa kan anses stå före ev. andra, nya intresserade, i kön.

Styrelsen

Parkeringsplats på gården ”till salu”

Obs. att nedanstånde inte längre gäller – se senare inlägg.

Föreningen har återförvärvat en parkeringsplats på gården. Detta är plats nr 5 (vilken innan de två nya platserna kom till efter vindsbygget hette nr 3).

Föreningen ”köpte” nyligen tillbaka (i betydelsen löste ut nyttjanderätten till) platsen från en tidigare bostadsrättsinnehavare, som när hon för flera år sedan sålde sin lägenhet behöll parkeringsplatsen. Flertalet i föreningen har hela tiden menat att det inte är möjligt att göra så, utan att det är underförstått i de avtal som upprättades när föreningen bildades, att man var tvungen att ”äga” en lägenhet för att ha rätt till en parkeringsplats. Därefter har stadgarna förtydligats på denna punkt. Numera säger stadgarna att rätten till parkeringsplats upphör när medlemskap beviljats för den nya ägaren av bostadsrättslägenheten.

Parkeringsplatsen ska nu överlåtas till högstbjudande medlem.

Styrelsen har bestämt utropspriset till 100 000 kr. Månadsavgiften är 100 kr, som för de andra parkeringsplatserna.

Förfarandet går till som så att de som önskar bjuda på parkeringsplatsen skickar ett e-postmeddelande till styrelseordförandens privata e-postadress rt.scherman@gmail.com. Ordföranden kommer att hålla alla bud hemliga, även för övriga styrelseledamöter. Sista dagen att lämna bud är den 15 maj 2016. Ange namn, lägenhetsnummer och bud i hela kronor. Endast ett bud per bostadsrättslägenhet. Alla bud är bindande. Den som lämnat det högsta budet förbinder sig att köpa platsen för det pris som den som bjudit näst högst lämnat.

Alla lämnade bud kommer skrivas ut och redogöras för på ett möte i styrelserummet, som är öppet för medlemmarna, måndagen den 16 maj 2016 kl. 19.00.

 

Styrelsen

 

Allmän info om parkeringsplatserna
Den som ”köper” en parkeringsplats har enligt fast praxis i föreningen nyttjanderätt till platsen, precis som man har till en bostadsrättslägenhet. Så har det varit sedan föreningen bildades. Ett krav numera är dock att man även äger en bostadsrättslägenhet i huset. För att täcka föreningens kostnader för underhåll (asfalt och bilgrind) tas en månadsavgift om 100 kr ut. Parkeringsplatsen kan överlåtas till annan bostadsrättsinnehavare i huset, även en som redan har en parkeringsplats. Parkeringsplatserna har inga andelstal. Parkeringsplatserna står nyttjanderättsinnehavarna fritt att hyra ut i andra hand, så länge det sker till medlem eller hyresgäst i föreningen.

 

 

 

© 2024 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑