Styrelsen har, som tidigare aviserats, beslutat att parkeringsplats nr 5 på gården ska säljas. Den planerade försäljningen nu i vår har dock, efter styrelsebeslut, ställts in. Detta med anledning av styrelsens önskan att se över den juridiska konstruktionen såvitt gäller sättet på vilka parkeringsplatserna är överlåtna.

Kortfattat har parkeringsplatserna, sedan föreningen bildades, överlåtits med nyttjanderätt i analogi med bostadsrättslagen (separata ”avtal om bostadsrätt” har tecknats med förvärvarna). Med denna avtalskonstruktion uppstår dock flertalet svårlösliga frågor om rättigheter och skyldigheter som ”ägare” av en parkeringsplats. En tanke styrelsen har är att tillsammans med de som nu ”äger” en parkeringsplats skriva nya avtal, som i stället grundas i arrendelagen (kap. 12 jordabalken). Genom detta är det styrelsens förhoppning att olika frågor, om t.ex. rätt till överlåtelse och andrahandsuthyrning av parkeringsplatsen och reglering av årsavgift, kan redas ut på ett för alla tillfredsställande sätt. Huruvida så är möjligt/lämpligt håller nu på att utredas närmare.

Först när detta är klart kommer föreningen att ”sälja” parkeringsplats nr 5. På så sätt kommer också ”köparen” av den platsen kunna känna sig säker på vad hen investerar i, vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med investeringen samt eventuella risker med ”köpet”.

Till dess kommer parkeringsplats nr 5 att hyras ut. Eftersom medlemmarna nyligen haft möjlighet att anmäla intresse, och många gjorde så (i samband med uthyrningen av handikapplatsen), kommer plats nr 5 att lottas ut bland de som anmälde intresse senast och som fortfarande är intresserade. Detta med motiveringen att dessa kan anses stå före ev. andra, nya intresserade, i kön.

Styrelsen