välkomnar Dig

Månad: januari 2020

Nyhetsbrev 30 januari

HASP PÅ BALKONGDÖRRAR

I enlighet med Boverket byggregler och krav på barnsäkerhet så har alla balkongdörrar försetts med säkerhetsbeslag/spärranordning vid övre delen av dörren. Denna kan öppnas vid behov av vuxen.

VALBEREDNING OCH ÅRSSTÄMMA

Årsstämman planeras till första veckan i juni. Om intresse finns att bli invald i styrelsen kan Valberedningen kontaktas på: valberedning.brfmariedal@gmail.com
Valberedningen består av Sven-Åke Kling och Jim Gunnarsson.

MOTIONER 1 APRIL

Motioner ska vara inlämnade senast den 1 april.

Kallelse till extrastämma den 22 januari

Den ordinarie stämman i maj beslutade, efter inkommen motion, att gå vidare med förslaget att föreningen övertar ansvar avseende vindslägenheternas separata ventilationsaggregat, vilket då kräver en stadgeändring.

Anledningen till extrastämman är att två på varandra följande stämmor krävs för att fatta beslut om stadgeändring.

Tid: 18.30
Plats: Föreningens styrelserum

Kallelse och förslag till nya stadgar har delats ut i postlådorna. För en digital version vänligen kontakta styrelsen på info@mariedal1916.se

© 2024 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑