Detta är styrelsens förslag till nya andelstal för bostadsrätterna i föreningen. För mer information, se kallelsen till ordinarie stämma den 7 juni 2016.

 

Nya andelstal juni 2016