Återigen har det kommit till min kännedom att vattnet utan föranmälan stängts av (är enligt uppgift avstängt i detta nu). Att så skulle ske har enligt uppgift informerats om i en trappuppgång, men avstängningen gäller alla.

Styrelsen kommer därför fortsätta med arbetet att säkerställa att den tagna rutinen följs.

Cymko kommer att meddelas att de aldrig får stänga av vattnet på uppdrag av enskild medlem, annat än i akuta fall, utan att medlemmen skriftligen fått avstängningen på förhand godkänd av styrelsen.

Med hopp om att detta inte sker fler gånger,

Robert Scherman
styrelseordförande