(Motsvarande det som i dag sätts upp i trappuppgångarna.)

Cymko har nu bytt namn till Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC). Felanmälan sker på tel. 0771-722 722 eller via formulär på nätet, se hemsidan. Ni kommer under hösten erhålla information från SBC med bl.a. personliga inloggningsuppgifter till deras webbportal Vår Brf, se www.sbc.se.

Styrelsen har tagit emot flera klagomål på städningen, vilka rapporterats till SBC. De har lovat bättring. För er information städas trapphusen under sommarhalvåret (april-sept) av kostnadsskäl bara en gång varannan vecka. Under vinterhalvåret städas trapporna dock en gång varje vecka. Uppenbart slarv med städningen kan felanmälas till SBC enligt ovan.

Som tidigare nämnts kommer föreningen att börja hyra ut extra förrådsutrymmen i källaren till medlemmar. Det finns ett tiotal tomma rum i olika storlekar som kommer att hyras ut (tillsvidare löpande avtal med korta uppsägningstider) för mellan 300 kr och 1 000 kr per månad, beroende på yta och skick. Vi tar nu emot intresseanmälningar till styrelsemailen, att: Jörgen.

Sedan även extrastämman beslutat att anta de nya andelstalen kommer avgifterna för bostadsrätterna att räknas om från och med oktober, dvs. den faktura som förfaller till betalning nu i slutet av september. Missa inte detta, så ni slipper dryga påminnelseavgifter (vilka SBC fakturerar automatiskt).

Slutligen kommer alla sopkärl i miljöhuset att tvättas under kommande månad. Och tack alla för god ordning därinne på sistone!

Bästa hälsningar,

Styrelsen