Behöver du en ny nyckel så är det bara vid beställning av sådan till källarförråden som du behöver styrelsens hjälp. I de fallen måste nämligen styrelsen beställa sådan nyckel till dig. Lägenhetsnyckel ska du kunna beställa själv, i vart fall så länge du har med dig den blåa platsnyckeln med en tryckt kod på (som du ska ha fått). Eventuellt behövs därtill legitimation.

Föreningen/styrelsen har inga kopior av lägenhetsnycklar.

Nyckel till portarna/källardörrarna/grinden får du göra kopia av själv. Detsamma gäller nyckel till din postbox eller tvättkolv.

Styrelsen