Även extrastämman beslutade enhälligt att anta förslaget till de nya andelstalen, varför de börjar gälla från och med oktober.

Det betyder att lägenhetsavgifterna justeras för bostadsrättsinnehavarna; för vissa några kronor upp, för andra några kronor ned. Hur mycket följer av informationen kopplad till kallelsen till extrastämman.

Var observant på detta när du nu, inom kort, betalar avgiften för oktober månad. Detta för att slippa eventuell påminnelseavgift!

Styrelsen