(Motsvarande det som i dag har satts upp i trappuppgångarna.)

Den nya styrelsen har precis haft sitt första möte och ledamöterna har kommit in i sina roller och ansvarsområden, se hemsidan.

Cymko byter namn till Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC). Felanmälan sker numera till tel. 0771-722 722 eller via formulär på nätet, se hemsidan.

I miljöhuset, på dörrens insida, finns nu instruktioner om hur de med parkeringsplatser på gården i nödfall öppnar bilgrinden, skulle det automatiska inte fungera.

Föreningen kommer inom kort att ingå avtal med Balcona om uppförande av fler balkonger och en trappa. Bygget kommer ske under hösten. Vi återkommer med datum för byggstart.

Om du har äldre badrum, kontrollera din golvbrunn och då särskilt att våtrumsmattan är hel och fäster mot brunnskanten. Annars kan du bli skadeståndsskyldig; se exempel på hemsidan.

Föreningen har nu två råttfällor på gården, längs husväggen. Dessa innehåller inget gift och är helt ofarliga för människor. Anticimex vittjar dessa så fort något fastnar i dem. Vi kommer att ha dessa i ett års tid, med utvärdering under tidig vår.

Föreningen kommer under hösten att börja hyra ut extra förrådsutrymmen i källaren till medlemmar. Det finns ett tiotal tomma rum i olika storlekar som kommer att hyras ut (tillsvidare löpande avtal med korta uppsägningstider) för mellan 500 kr och 1 000 kr per månad, beroende på yta och skick. Mer information om detta i senare infobrev.

Styrelsen