Kallelserna till stämman har delats ut men vi väntar fortfarande på att årsredovisningen ska levereras från tryckeriet. Så fort den kommer delas den ut till medlemmarna. Under tiden finns den att tillgå här på hemsidan.