UPPDATERAD INFORMATION GÄLLANDE BYTE AV FLÄKTAR MED TILLHÖRANDE MOTORSKYDD OCH DRAGNING AV INSATSRÖR

På grund av oförutsedda händelser så har man fått ändra i projekteringen och därmed skjuta upp startdatum. Uppdaterad information kommer inom kort och ny tidplan kommer att sättas upp på anslagstavlan vid tvättstugan.

Extra föreningsstämma onsdag 21 mars

Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats, bl a därför måste vi ändra våra stadgar före juni månads utgång, ändringen måste tas på två stämmor därför kallar vi till extrastämma den 21 mars. Endast detta ärende behandlas. Stadgarna kommer också att tas vid den ordinarie stämman. Kallelse och förslag till stadgar har delats ut i brevlådorna.

Ordinarie föreningsstämma 

Ordinarie stämma är inbokad den 29 maj.

Motioner

Motioner till ordinarie stämma lämnas senast den 1 april i styrelsens brevlåda eller skickas via email till info@mariedal1916.se