Arbetet med ventilationsåtgärderna är nu igång som planerat med start vid Carl Hillsgatan 15.

Arbetet väntas ta ca 3 veckor per trapphus, vilket är en revidering av tidigare bedömning på 1,5 veckor. Åtgärderna i de olika lägenheterna går inte i dagsläget att bedöma. Det blir en bedömning för vart trapphus, beroende på dolda hinder etc.

Entreprenören fortsätter arbetet i de trapphus som har f.d. WC (d.v.s. en liten dörr på vart plan i trapphuset) sen kommer övriga trapphus att åtgärdas efter hand.

En preliminär tidplan finns uppsatt på anslagstavlan vid tvättstugan, ventilationsåtgärderna väntas vara avslutade v. 47, i slutet av november.

Ventilationsåtgärderna gäller ej vindslägenheterna.