Parkeringsplats till försäljning

Det kommer ett erbjudande innan semestern om försäljning av parkeringsplats på gården. Mer information kommer i juni.

Brandskydd

En genomsyn av brandskydd har gjorts och nya brandsläckare finns uppsatta i källaren.

Gården

Inför sommaren har en ny utegrill köpts in och finns placerad under pergolan. Vi vill även uppmana att inte kasta fimpar på gården med tanke på lekande barn.

Påminnelse om ordinarie föreningsstämma tisdag den 29 maj

Ordinarie stämma är bokad den 29 maj kl 19.00 i Tuppens lokaler. Kallelse och årsredovisning delas ut i slutet av april.

Ventilationsåtgärder

Arbetet med ventilationsåtgärderna löper på och är åtgärdat på Carl Hillsgatan 15 och Kilian Zollsgatan 2 A samt pågår nu på Mariedalsvägen 7 C.

En ny reviderad tidplan kommer inom kort att sättas upp, det sker efter nästa byggmöte den 26/4.

Glöm inte att titta på stora anslagstavlan för löpande uppdateringar och information.