Uppdatering ventilationsåtgärder – nästa trapphus Kilian Zollsgatan 4 D

Arbetet med ventilationsåtgärderna är åtgärdade på Mariedalsvägen 7 C och pågår nu på Mariedalsvägen 7 B. Nästa trapphus att åtgärda blir Kilian Zollsgatan 4 D, planerat till omkring mitten av maj p g a helgdagar.

Viktigt att lämna nyckeln till Simab om man inte är hemma på dagarna.