Kallelse och förslag till dagordning till föreningens årsstämma samt  årsredovisning har delats ut till varje lägenhet.

ÅRSSTÄMMA

Datum: Tisdagen den 29 maj 2018 kl 19.00

Plats: Tuppens Servicecenter, Tessins väg 10 C, Malmö. Kaffe serveras i samband med mötet.

Till dig som hyr ut i andra hand eller har en övernattningslägenhet, vänligen kontakta styrelsen om du önskar att kallelse, dagordning och årsredovisning istället skickas med post.