Parkeringen upplåts på samma sätt som en egen bostadsrätt och får

  • Användas av den boende
  • Hyras ut till brf innehavare i föreningen
  • Överlåtas till annan brf innehavaren i föreningen
  • Överlåtas tillsammans med bostadsrättslägenheten
  • Inte behållas om man inte har en bostadsrättslägenhet i föreningen

Anbud lämnas skriftligt i förslutet kuvert i föreningens brevlåda på Kilian Zollsgatan 4 A senast den 28 maj 2018.

Lägsta anbudssumma är 75000 kr. Om flera lämnar samma anbud avgör lotten. De som lämnat anbud får närvara när anbuden öppnas den 30 juni kl 19 i styrelserummet i källaren. Serviceavgiften för parkeringen är f n 100 kr per månad.

Mer information om parkeringsplatserna och villkoren för att nyttja dem återfinns på föreningens hemsida och i stadgarna. Frågor besvaras ordf Barbro Anderberg tel 0731-412171.