Vid föreningsstämman den 29 maj var Barbro Anderberg och Gunilla Borgström föreslagna för omval till 2020. Övriga ledamöter och suppleanter var inte uppe för omval.

Till valberedning för kommande verksamhetsår valdes Sven-Åke Kling och Daniel Petersson.

Styrelsens sammansättning efter det konstituerande mötet

Ordförande/kassör: Barbro Anderberg

Vice ordförande/sekreterare: Christina McCollum

Ledamot: Gunilla Borgström

Ledamot: Josip Francic

Ledamot: Roland Holmgren

Suppleant: Jörgen Olsson

Suppleant: Klara Bigelius