Nya fläktar

Monteras på de skorstenar som Simab arbetat med. En kranbil står på gården måndagen den 11 juni. Sedan ska GK trimma in utrustningen.

Nya dragningar i skorstenarna

För arbetet med infodringen i de fem återstående trapphusen används en annan metod som Pollex utför. De startar måndagen den 11 juni i trappa Mariedalsvägen 7 a. Om metoden fungerar kommer samma metod att användas i de återstående trapphusen.

Preliminärt väntas ventilationsåtgärderna vara avslutade v. 47, i slutet av november.

Ventilationsåtgärderna gäller ej vindslägenheterna.