Nuläge

Pollex arbeten i trapphuset är inne på sin andra arbetsvecka och behöver tillträde även nästa vecka (v. 26).

Återstående trapphus

Start i början av v. 27 (2/7-5/7) med trappa 2 B, därefter 2 D v. 28 (9/7-12/7).  Trapphus 4 A och 4 B kommer att åtgärdas v. 33 (13/8-16/8) eller senare.

Detaljerad information finns att läsa på föreningens anslagstavla i källaren.