UPPDATERING VENTILATIONSÅTGÄRDER

Ventilationsprojektet är inne i slutskedet och det är nu kvar några arbeten på Kilian Zollsgatan 2 D, 4 A och C samt Mariedalsvägen 7 A.

Reviderad tidplan:

v. 40 – Fläktar monteras klart

v. 41-42 – Injustering av fläktarna, besiktning

v. 43 – Målningsarbeten

v. 44, preliminärt – Projektet överlämnas

UPPRENSNING AV KÄLLARE, MILJÖHUS OCH CYKELSTÄLL

När arbetet med ventilationsåtgärderna är klart kommer källaren att städas samt även miljöhuset. Vidare kommer cyklar att märkas och rensas upp i cykelställ och källare. Container till gården beställas runt v. 46.

HÖJNING AV MÅNADSAVGIFTER OCH P-AVGIFTER

Månadsavgifterna kommer att höjas med 2% från den 1 januari 2019 och p-avgifter med 25 kr per månad.

HYRESFÖRHANDLING

Hyreslägenheterna förhandlas separat med Hyresgästföreningen.