Injustering och besiktning

I de trapphus som fått nya fläktar (Carl Hillsgatan 15, Kilian Zollsgatan 2a, Mariedalsv 7c, Mariedals 7b och Kilian Zollsgatan 4d) kommer Simab att göra injustering och besiktning under v 38 (17-21/9). Det utförs i den ordningen. Närmare tidsangivelse kommer. Den som inte är hemma måste lämna nyckel annars sker debitering.

Trapphus 4 c

Pollex kommer att utföra ventilationsarbetet v 37 (10-14/9). De behöver komma in i lägenheterna. Den som inte är hemma måste lämna nyckel till styrelsen.

Nya fläktar

Montering av nya fläktar i trapphus Mariedalsv 7a, Kilian Zollsgatan 2b, Kilian Zollsgatan 2d, Kilian Zollsgatan 4 a och Kilian Zollsgatan 4c.

Klart

Under v 41 ska enl tidsplanen allt vara klart.