Kallelse till stämman har deltas ut till alla medlemmar i föreningen. Önskas kallelse via e-post vänligen maila styrelsemailen på info@mariedal1916.se. Årsredovisning för 2018 kommer att delas ut inom kort.

Datum för stämma: onsdag den 22 maj 2019 kl 18.00

Plats: Slottsstadens Kafé, Slottsträdgården Malmö. Efter stämman bjuds på kaffe och önskas smörgås fylls talong om antal deltagande i och lämnas till styrelsebrevlådan senast 15 maj.