NY STYRELSE

Årsstämman ägde rum på Slottsträdgårdens Kafé den 22 maj och följande personer valdes in:

Barbro Anderberg – ledamot, roll som ordförande och kassör

Gunilla Borgström – ledamot

Josip Francic – ledamot

Roland Holmgren – ledamot

Christina McCollum – ledamot, roll som vice ordförande och sekreterare

Jörgen Olsson – suppleant

Daniel Petersson – suppleant

Valberedning:

Sven-Åke Kling

Jim Gunnarsson

Gården

Nya utemöbler är beställda. Nya cykelställ kommer att beställas, det är trångt om utrymme ute men gott om plats i källaren där cyklar även kan ställas. Tänk på att inte slänga använt grillkol i soprummet om glöd inte är utbränd.

Med önskan om en skön sommar!

Styrelsen