SPOLNING AV RÖR

Testspolning av rör i vart trapphus har genomförts inför statusbedömning av rören.

OVK – OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL – VINDSLÄGENHETER

OVK genomfördes den 26 augusti av SIMAB och protokoll inväntas.

ENERGIDEKLARATION

Energideklaration är påkallad och är pågående innan den slutligen kommer att skickas in till Boverket för godkännande och registrering.

HYRESFÖRHANDLING

Hyresförhandling för 2020 är påkallad för föreningens 7 hyresrätter, parter är Hyresgästföreningen och Jurideko som representerar föreningen.

FÖRSÄLJNING AV HYRESRÄTT

Lägenhet 313 är uppsagd och kommer att läggas ut till försäljning. Mäklarfirman Våningen & Villan, som har sålt fler lägenheter i fastigheten, är anlitade.