NYA STADGAR
Reviderade stadgar är godkända av Bolagsverket och finns nu inlagda på föreningens hemsida/stadgar.

STÄMMA 1 JUNI
Årsstämman är fastställd till den 1 juni. Vi ser för närvarande över olika möjligheter att genomföra stämman med tanke på gällande corona riktlinjer.

COM HEM TV – DATUM FÖR UPPHÖRANDE AV ANALOG TV FRAMSKJUTET
Se informationsblad på anslagstavlan i källaren, datum för upphörande av analog tv är framskjutet till den 8 september 2020. Tillgång till globala nyheter i coronatider, som BBC, CNN m. fl. kanaler, visas tillfälligt utan kostnad för alla med digital tv.

SOPRUMMET
Soprummet och kärlen i soprummet har tvättas extra, utöver ordinarie rengöring. Tänk på att alla bär ansvar att hålla ordning i soprummet och vika ihop kartonger. Vi ser även över tömning av kärl med tätare intervall.