NYA BESKED GÄLLANDE RELINING AV AVLOPPSRÖR – TIDPUNKT FRAMFLYTTAD
Relining av avloppsrören kommer tidigast att påbörjas i november 2020, med start av horisontella rör i källare och senare vertikala rör i trapphus, preliminärt tidigast februari 2021. Mer information kommer när kontrakt skrivits med entreprenör.

INNERGÅRDEN
Träden har blivit beskärda för någon månad sedan och pergolan kommer att bytas ut med nytt trä, samt även träbänkar, och sedan ska en klätterhortensia med vita blommor planteras vid pergolan.

ÖVERSYN CYKELSTÄLL
Vi håller på att se över cykelställ på gården, det är trångt och fungerar dåligt. Planen är att byta till cykelställ med 50 cm mellan cyklarna och utöka med mer platser mot kanterna där möjlighet finns och snedställ på några ställen. Möjligheterna att utöka med ett nytt cykelrum i källaren samt automatisk dörröppnare finns även med i planerna.