Påbörjande av projektet är senarelagt med start under december 2020 med etablering. Själva relingen av rör sker först efter helgerna. Projektet beräknas ta 26 veckor och vara klart under juli 2021.

Uppdragets omfattning:
Etapp 1 Etablering
Start i december 2020 med översyn och planering.
Etapp 2 Relining av horisontella avloppsrör i källare
Påbörjas efter jul/nyår i januari 2021.
Etapp 3 Relining av vertikala avloppsrör till lägenheter
Preliminärt i februari.
Etapp 4 Avslut och besiktning
Avslut under juli 2021 med besiktning efter semestrarna.

Under vertikal relining kommer man att ta ett trapphus i taget, det beräknas att ta 4-5 dagar per lägenhet i vart trapphus. Under tiden kommer det inte att vara möjligt att använda vatten och avlopp i kök samt vatten/avlopp/toalett/dusch i badrum för var lägenhet.

Bodar med tillgång till dusch/toalett kommer att sättas upp på innergården. Det kommer även att finnas möjlighet att beställa en separat provisorisk toalett typ porta potti.

Föreningen och entreprenören kommer att kalla till informationsmöten under hösten.