Kallelse till föreningens årsstämma den 1 juni kl 18.00 har delats ut i postfacken. För en digital version vänligen kontakta styrelsen på info@mariedal1916.se.