ÅRSSTÄMMA 1 JUNI
Påminnelse om årsstämma måndag den 1 juni kl 18.00 på gården. En förenklad stämma detta år p g a coronaläget. Kläder efter väder och varmt välkomna!

ÅRSREDOVISNING 2019
Årsredovisning för 2019 finns nu uppladdad på föreningens hemsida. www.mariedal1916.se/Energideklaration och årsredovisningar
Årsredovisningen kommer även att delas ut i postfacken i slutet av denna veckan.

OMBYGGD PERGOLA/BÄNKAR/SANDLÅDA
Vi vill passa på att tacka Josip och Jörgen, medlemmar i föreningen, som på sin fritid och utan ersättning har byggt om pergola, bytt träbänkar och sandlåda med nytt virke samt rensat upp/tagit bort buskar. Den lilla gången i mitten av pergolan kommer att stenläggas samt även en liten hörna in mot planket.

SOPRUMMET/MILJÖHUSET
Vi har beställt extra tömning, även om det tyvärr fungerar dåligt nu i coronatider, och vädjar att alla hjälps åt att hålla ordning, vika ihop kartong etc. Det är allas ansvar och det är ingen som plockar upp efter dig.