RELININGPROJEKTET ETAPP 1 NÄRMAR SIG AVSLUT

Relining Etapp 1 horisontella rör är snart avslutad. Projektet pausas p g a coronaläget och återupptas omkring mars 2020 med Etapp 2, vertikala rör upp till lägenheterna.

GÅRDEN KLAR ATT ANVÄNDAS I SLUTET AV MAJ

Gården blir klar att användas fullt ut i slutet av maj.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA ONSDAG DEN 16 JUNI KL 18.00

Kallelse är utdelad och årsredovisning kommer snart att delas ut. Plats är den gemensamma gården.