STYRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021/2022

Årsstämman ägde rum på föreningens innergård den 16 juni och styrelse och valberedning förblir oförändrad kommande verksamhetsår.

Barbro Anderberg – ledamot, ordförande, mandat till 2022

Gunilla Borgström – ledamot, mandat till 2022

Josip Francic – ledamot, omval 2 år

Nathan Härdig – ledamot, omval 2 år

Christina McCollum – ledamot, vice ordf/sekr, omval 2 år

Jörgen Olsson – suppleant, omval 1 år

Jim Gunnarsson– suppleant, omval 1 år

Valberedning:

Daniel Nordström – omval 1 år, sammankallande

Sven-Åke Kling – omval 1 år