Höjning av årsavgifter

Årsavgifterna höjs med 2% från den 1 januari 2022.

Vi vill påminna om…

Brandsäkerhet under juletid, ljus, spis och se över brandvarnare!

Att vi hjälps åt i soprummet med kartonger och annat avfall, extra sopsäckar kommer att läggas ut när kärlen blir överfulla. Container kommer att beställas till andra veckan i januari.

MED ÖNSKAN OM EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!