Start av etapp 2 är beräknad till v. 16, 2022. Hela entreprenaden väntas vara klar i september 2022.

Infomöte kommer att hållas på innergården måndag den 28/3 kl. 17.00-18.00.

Nyckelinsamling kommer ske den 31/3 samt den 4/4 kl 07.00-09.00 i styrelserummet, källaren.

Infoblad kommer att delas ut till vart hushåll inom kort och kan även beställas från styrelsen via e-post, info@mariedal1916.se

En detaljerad tidplan kommer att sättas upp på anslagstavlan.