Välkommen till extrastämma den 28 februari kl 18.00 i styrelserummet. Styrelsen föreslår en ändring av paragraf 4 i föreningsstadgarna p g a att förvaltaren SBC har höjt nuvarande priser på överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.

Dagordning kan beställas av styrelsen.