Källaren är tömd, nu kör vi! Under v. 10 börjar byggfirman att etablera sig i källaren och första projektet blir att riva ut allt som finns i förråden d.v.s. gamla nätväggar och dörrar.

Nästa etapp blir att fixa till de nya förråden d.v.s. laga sprickor på väggar och golv, målning av tak, väggar och golv, byta ut de gamla elsystemet och sätta in lysrörsarmaturer i samtliga förråd, sätta in nya inbrottssäkra plåtdörrar (tvättstugor, torkrum, mangelrum och el-centraler behåller befintliga). Därefter börjar monteringen av nya gallerväggar i samtliga förrådsrum.

Renoveringen kommer att pågå ca 5-6 veckor och vi hoppas att samtliga har överseende med detta. Fördelningen kommer sedan att vara: 4 lägenheter storlek 1:or och 2:or delar på ett rum, 3 st 3:or delar på ett rum och 2 st 4:or delar på ett. Varje rum kommer sedan att ha sitt eget lås som delas med de andra i förrådsrummet och inte som nu där trapp och källarnyckel fungerar till samtliga. Själva förrådsdelen kommer att vara som nu där man har sitt eget hänglås.

Efter renoveringen kommer vi att sätta upp tillfälliga skyltar på förrådsrummen som visar vilket förråd som tillhör just er lägenhet.
Övrig renovering av källare kommer att göras efter lägenhetsbygget.