Det är full fart med renoveringen av källaren, vi räknar med att om ungefär 3 – 4 veckor ska förråden stå klara. Mer information om det kommer senare.

Nu är det åter dags för vår årliga föreningsstämma, tidpunkt är måndagen den 23/5 kl. 19.00. Platsen är som vanligt servicehuset Tuppen (Tessins Väg) och föreningen bjuder på kaffe & kaka.
Motioner ska vara inlämnade senast den 25/4 till föreningens postlåda (trapp 4a). Årsredovisning och mötesinbjudan kommer att delas ut till samtliga hushåll under v. 18. Vi hoppas på ett stort deltagande från våra boendegäster!

När det gäller parkering av cyklar i källaren så är det bra om vi sprider ut dessa i de olika cykelförråden som finns så att inte alla cyklar parkeras direkt i anslutning till den stora in och utgången på hörnan.