Soprum
INGA MÖBLER FÅR STÄLLAS PÅ GOLVET I MILJÖHUSET! Sopor ska sorteras i respektive sopkärl och skrymmande föremål ansvarar man för själv alt. ska forslas till tippen.

Balkonger, trappor & grind
Balkonger och trappor mot gården är nu klara och en matchande svart grind in mot gården finns på plats. Balcona www.balcona.se har byggt balkongerna och bygglov ligger kvar ett antal år för de som önskar bygga balkonger/trappor senare.

Vattenavstängning
När ni renoverar era lägenheter och är i behov av att stänga av vattnet är det inte styrelsen som ni ska kontakta. Vi har lagt ut på vår förvaltare Cymko att sköta hanteringen, att öppna upp till era hantverkare. Framförhållningen till era grannar är 48 timmar då en avstängning drabbar hela trapphuset. Telefonnummer till Cymko vaktmästare står angivit i varje trapphus.

Handläggningstid
När det gäller större frågor, vid renovering etc., som ska behandlas via styrelsen så är handläggningstiden 1 månad. Viktigt att alla respekterar detta och ser till så att framförhållningen blir så bra som möjligt.